Vrijwaringsdocument

Beloof uw steun en ontvang 'project updates'.


Vrijwaringsdocument Fraction Online

Versie 0.01

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat er belangrijke risicofactoren zijn waarmee u rekening moet houden wanneer u beslist of u artikelen wilt kopen die worden verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl.

Geen winstprognoses, beloften of vertegenwoordigingen ...

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen implicaties, garanties, toezeggingen, suggesties, projecties, verklaringen of garanties hebben gegeven aan u over toekomstige vooruitzichten of inkomsten, of dat u geld zult verdienen, met betrekking tot uw aankoop van artikelen die worden verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl , en dat we een dergelijke projectie, belofte of vertegenwoordiging door anderen niet hebben geautoriseerd.

Eventuele inkomsten ... of inkomstenoverzichten, of inkomsten en of inkomstenvoorbeelden, zijn slechts schattingen van wat wij denken dat u zou kunnen verdienen. Er is geen zekerheid dat u het zo goed zult doen als in enige voorbeelden wordt vermeld. Als u vertrouwt op verstrekte cijfers, moet u het volledige risico accepteren dat u het niet zo goed doet als de verstrekte informatie. Dit is van toepassing ongeacht of de inkomsten- of inkomstenvoorbeelden van monetaire aard zijn of betrekking hebben op advertentiekredieten die kunnen worden verdiend (ongeacht of dergelijke kredieten al dan niet in contanten kunnen worden omgezet).

Er is geen garantie dat eerdere successen of resultaten uit het verleden met betrekking tot inkomsten (of het nu gaat om monetaire of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten) van toepassing zijn, noch kunnen eerdere successen worden gebruikt als een indicatie van uw toekomstige succes of resultaten. van informatie, inhoud of strategieën. Alle claims of voorstellingen met betrekking tot inkomsten of inkomsten (ongeacht of het gaat om geld of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten) mogen niet worden beschouwd als "gemiddelde inkomsten".

U begrijpt dat sommige artikelen verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl mogelijk niet lang genoeg beschikbaar zijn geweest om te kopen om een ​​nauwkeurige inkomstengeschiedenis te bieden.

De economie, zowel waar u zaken doet, als op nationale en zelfs wereldwijde schaal, creëert extra onzekerheid en economisch risico. Een economische recessie of depressie kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van artikelen die worden verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl.

Uw succes bij het gebruik van de informatie of strategieën die deze website biedt, is afhankelijk van verschillende factoren. We weten niet hoe goed je het zult doen, omdat we je niet kennen, je achtergrond, je werkethiek, je toewijding, je motivatie, je wensen of je zakelijke vaardigheden of praktijken. Daarom kunnen we niet garanderen of impliceren dat u rijk wordt, dat u het ook zo zult doen, of dat u enige inkomsten zult hebben (ongeacht of het gaat om geld of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten).

Internetbedrijven en daaruit voortvloeiende inkomsten brengen onbekende risico's met zich mee en zijn niet voor iedereen geschikt. U mag niet vertrouwen op enige informatie die op de website wordt gepresenteerd of anderszins door ons wordt verstrekt, tenzij u dit doet met de kennis en het inzicht dat u aanzienlijke verliezen kunt ervaren (inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van geld betaald om gekochte items te kopen) door Fraction Online ; https://fractiononline.nl en of elk geld besteed aan het opzetten, bedienen en / of verkopen van items die worden verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl, en verder dat u mogelijk helemaal geen inkomsten heeft (of het nu gaat om geld of reclamekredieten, of het nu converteerbaar is voor contant of niet).

MATERIALEN OP DEZE WEBSITE OF IN MATERIALEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEKOCHT EN GEDOWNLOAD, KUNNEN INFORMATIE BEVATTEN DIE INBEGREPEN IS OF GEBASEERD IS OP VOORUITBLIKVERKLARENDE WOORDENINGEN IN DE ZIN VAN DE REPLICATIEHANDELING REKENING VAN EFFECTEN VAN 1995. VOORUITBLIKVERKLARINGEN GEVEN ONZE VERWACHTINGEN OF VOORSPELLINGEN VAN TOEKOMSTIGE EVENEMENTEN. JE KUNT DEZE STATEMENTS IDENTIFICEREN DOOR HET FEIT DAT ZE NIET STRIKT GAAN NAAR HISTORISCHE OF ACTUELE FEITEN. ZE GEBRUIKEN WOORDEN ZOALS "ANTICIPEREN," "RAMEN", "VERWACHTEN", "PROJECTEREN", "VOORSTELLEN", "PLANNEN", "GELOVEN", EN ANDERE WOORDEN EN VOORWAARDEN VAN SOORTGELIJKE BETEKENIS IN VERBAND MET EEN BESCHRIJVING VAN POTENTIËLE WINSTEN OF FINANCIËLE PRESTATIE.

ALLE VOORUITGANGSPLAATSEN HIER OF ALLE MATERIALEN OP DE WEBSITE ZIJN BEDOELD OM ONZE MENING VAN HET POTENTIEEL VAN DE WINST UIT TE SPREKEN. VEEL FACTOREN ZULLEN BELANGRIJK ZIJN VOOR HET BEPALEN VAN UW DAADWERKELIJKE RESULTATEN EN ER ZIJN GEEN GARANTIES DAT U RESULTATEN BEREIKT DIE GELIJKAARDIG ZIJN AAN ONZE OF ANDERS DAN OOK, ER WORDT IN FEITE NIET GEWAARBORGD DAT U ELK RESULTAAT BEREIKT VAN ONZE IDEEËN EN TECHNIEKEN IN ONS MATERIAAL.

Door ijverigheid - U wordt geadviseerd om uw eigen due diligence te doen als het gaat om het nemen van zakelijke beslissingen en u moet voorzichtig zijn en advies inwinnen bij gekwalificeerde professionals. U dient contact op te nemen met uw accountant, advocaat of professionele adviseur voordat u aan deze of enige andere informatie gevolg geeft. U mag geen voorbeelden, documenten of andere inhoud op de website of anderszins door ons als het equivalent van juridisch advies beschouwen. Niets op de website of in materialen die te koop zijn of op de website te downloaden geeft op enigerlei wijze juridisch advies. U moet uw eigen advocaat raadplegen over juridische vragen die u heeft. U mag wel geadviseerd en of geinspireerd, danwel 'getriggerd' zijn. Beslissingen dienen te alle tijden met zorgzaamheid in acht genomen te worden.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen of schade die voortvloeien uit uw gebruik van enige link, informatie of gelegenheid die zich op de website bevindt of binnen enige informatie die door de eigenaar van deze website in welke vorm dan ook wordt bekendgemaakt.

Aankoopprijs - Hoewel we van mening zijn dat de prijs altijd eerlijk is voor de waarde die u ontvangt, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat de aankoopprijs voor welke artikelen dan ook die door Fraction Online ; https://fractiononline.nl zijn verkocht, willekeurig door ons is vastgesteld, danwel door research tot stand gekomen. Deze prijs heeft niet altijd relatie met objectieve normen.

Getuigenissen & voorbeelden - Testimonials en voorbeelden op deze website over artikelen die worden verkocht door Fraction Online ; https://fractiononline.nl zijn uitzonderlijke resultaten. De resultaten komen niet altijd overeen met de ervaring van de typische koper, zijn niet van toepassing op de gemiddelde persoon en zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iemand diezelfde of dezelfde vergelijkbare resultaten zal behalen.

Wanneer specifieke inkomsten of inkomsten (of het nu gaat om monetaire of reclamekredieten, al dan niet converteerbaar in contanten), cijfers worden gebruikt en toegeschreven aan een specifiek individu of bedrijf, heeft die persoon of onderneming dat bedrag verdiend. Er is geen garantie dat u hetzelfde zult doen met dezelfde informatie of strategieën. Als u afhankelijk bent van de specifieke inkomsten- of winstcijfers die worden gebruikt, moet u het risico accepteren dat u het niet zo goed doet. De beschreven ervaringen zijn atypisch. Uw financiële resultaten zullen waarschijnlijk verschillen van die beschreven in de getuigenissen, ... zo hopen wij, in relatie tot onze wetenschap van zaken, ... ten goede. 

Houd er rekening mee dat de inhoud van deze pagina kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig in hoeverre we nog aan dit Vrijwaringsdocument voldoen. Als u vragen heeft over dit Vrijwaringsdocument, kunt u contact met ons opnemen :

Fraction Online

Borndiep 32

2904 RB ; Capelle aan den IJssel

Zuid - Holland

Nederland

eMail : contact@fractiononline.nl

Phone : 0031 (0)631966493