Tentoonstellingsovereenkomst

Beloof uw steun en ontvang 'project updates'.


Tentoonstellingsovereenkomst

Om uw onderhandelingen volledig te structureren en een op maat gemaakte, formele overeenkomst te creëren, kunt u de notaris bij de hand nemen en of uw woord geven en iemand de hand schudden. 

Welke vorm van ​​overeenkomst U ook aanneemt, het moet duidelijk een overeengekomen schema van 'werk en leveringsdata' zijn. Het bedrag en de data van de te verrichten financiële betalingen bevatten ; inclusief de 'tentoonstelling betaling' en de waarde van alle overeengekomen 'niet contant' voordelen.

Hier volgt een gedegen "indicator" voor een tentoonstellingsovereenkomst ...

Voor wie zijn dergelijke overeenkomsten ?

De partijen kunnen de kunstenaar zijn die het werk, of de werken heeft gemaakt, de exposerende organisatie en of een onafhankelijke curator.

Een extra overeenkomst kan nodig zijn dan wanneer werken moeten worden uitgeleend aan de tentoonstelling van een eigenaar, anders dan de kunstenaar, zoals een privé-verzamelaar, en als werken moeten worden verzonden vanuit een Gallerie die de kunstenaar vertegenwoordigt.

Wat is het doel van een dergelijke overeenkomst ?

In het geval van een beursovereenkomst, in wezen, om een ​​tentoonstelling te houden van bepaalde werken al dan niet nieuw danwel bestaand. Bij het schetsen van de regelingen moet elk uit te lenen werk normaliter in een bijlage, mogelijk catalogus, worden vermeld.

Wat is de aard, omvang en intentie van de tentoonstelling ?

Een korte beschrijving van de intentie, zo ook het thema en of de titel van de tentoonstelling, met inbegrip van het antwoord op de vraag of het een solo artiest of tevens een groepering van andere exposanten zal bevatten.

Waar wordt de tentoonstelling gehouden ?

Plaatsnaam en adres van locatie en aanvullende 'locatie informatie' opnemen indien de tentoonstelling over meer dan één site wordt verdeeld.

Wanneer de tentoonstelling op tournee is, moeten details van andere locaties, waaronder data, indien bekend, in een bijlage, mogelijk catalogus, worden vermeld.

Wanneer is de tentoonstelling open voor het publiek ?

Vermeld data, openingstijden, vaste gesloten dagen en eventuele wijzigingen als gevolg van feestdagen.

Wanneer vindt de generale repetitie plaats ?

Geef de datum en tijd van het voorbeeld en merk op wie verantwoordelijk is voor het verstrekken van verfrissingen, versnaperingen, etc.

Wie bezorgt de werken aan de zaal en geeft ze nadien terug aan de kunstenaar, indien anders dan de kunstenaar zelve ?

Neem verpakking, ompakken en transportarrangementen mee, en wie betaalt deze, evenals verzamel en retourleveringsdata aan de artiest. Als de tentoonstelling "on tour" is, moet u deze gegevens voor elke locatie opnemen.

Wie installeert en verwijdert de tentoonstelling ?

Identificeer wie verantwoordelijk is voor wat en wanneer ze het zullen doen. In hoeverre heeft de artiest of Gallerie de enige alsook gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vermeld details van elke voorbereiding door de Gallerie, zoals het schilderen van muren, het bouwen van tijdelijke schermen, het leveren van audio en visuele apparatuur, etc, En ook wat de kunstenaar levert, zoals displaymateriaal of sokkels.

Wie zorgt voor verlies, schade en verzekering ?

Liefst niemand ..... doch, het is een goede gewoonte voor kunstenaar en galerie om de staat van elk werk te noteren voorafgaand aan het inpakken en bij aflevering. Als het werk door anderen wordt getransporteerd, registreert een 'conditierapport'. Neem alle eventuele wijzigingen uit de oorspronkelijke staat op en identificeer daarmee wie verantwoordelijk is voor schade of verlies.

De Gallerie moet verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van het werk vanaf het moment dat het aan de Gallerie wordt geleverd tot het moment dat het wordt verzameld of wordt teruggeleverd aan de kunstenaar ; contracten bepalen vaak dat de kunstenaar een kopie van de verzekering of het certificaat krijgt. Het contract moet de verzekeringswaarde van het werk specificeren, en of het werk tijdens het transport verzekerd is van en naar de locatie, of alleen 'in situ' ter plaatse.

Publiciteit en promotie.

Voeg informatie toe over alle 'publiciteits en marketingmateriaal' dat door de Gallerie moet worden geproduceerd, inclusief catalogus, voorbeeldkaart, folder, website en persbericht, hoeveel exemplaren worden er aan de kunstenaar gegeven of gedistribueerd naar een lijst die door de kunstenaar wordt verstrekt. Het is een goede gewoonte voor de kunstenaar om afbeeldingen, bijschriften en geschreven teksten goed te keuren voorafgaand aan de distributie. Maak een lijst met advertenties.

Welke vergoedingen en kosten worden betaald ?

Detail van het bedrag, de data en de valuta van de financiële betalingen aan de artiest, inclusief 'tentoonstelling betaling' ; andere kosten zoals bijvoorbeeld voor het installeren van het werk, het geven van een gesprek, workshop of andere activiteiten ; de waarde van alle overeengekomen 'niet contant' voordelen ; en vergoedingen van uitgaven zoals reizen, verblijf en verblijf tijdens installatie.

De 'tentoonstelling betaling' is een betaling aan artiesten die hun unieke verbeeldingskracht en professionele bijdragen met succes aan het publiek tonen tijdens gefinancierde tentoonstellingen. Richtlijnen voor geschikte vergoedingen worden uiteengezet in betalingshandleidingen.

Dan wanneer er nieuw werk voor de tentoonstelling wordt besteld, moet dit worden gedekt door een afzonderlijke 'commissieovereenkomst' met provisies en vergoedingen voor materialen en productie.

Zijn er werken te koop ?

Voorzolang werken te koop zijn, definieer dan de verkoopprijs inclusief en of exclusief btw, alwaar van toepassing, eventuele verkoopprovisie die de Gallerie in rekening brengt en ... wanneer de artiest wordt betaald.

In het geval van werken in opdracht zullen openbare Galleries vaak terugbetaling vereisen van alle of een deel van de productiekosten of een percentage van de verkoopprijs als het werk binnen een overeengekomen periode wordt verkocht ..... 'recoupment'.

Project : Artistz in Progrezz


Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project.


ManVrouwAnders