Dienstverleningsovereenkomst

Beloof uw steun en ontvang 'project updates'.


Dienstverlenings overeenkomst Fraction Online

Versie 0.01

Kunstenaar en Fraction komen overeen dat Fraction middels de Online Galerie en Art Shop namens de kunstenaar zal bemiddelen bij de verkoop van de toegevoegde werken. 

En wel onder de volgende voorwaarden ...

1. De kunstenaar voegt het kunstwerk in digitale vorm toe aan Fraction voor onbepaalde tijd, danwel tot het eerdere moment dat het werk verkocht en betaald is.

2. Het kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar totdat het verkocht is en de betaling daarvoor is gedaan aan Fraction.

3. In de verkoopovereenkomst die Fraction sluit met de koper van het kunstwerk zal de eigendomsclausule, genoemd onder 2, worden opgenomen. Tevens zal Fraction met de koper overeenkomen dat levering van het kunstwerk plaatsvindt nadat de volledige betaling is gedaan aan Fraction.

4. Gedurende het transport van het kunstwerk naar de koper, is de kunstenaar aansprakelijk voor eventuele schade aan het kunstwerk en eventuele diefstal daarvan. De kunstenaar verzekert zich eventueel best voor de mogelijke gevolgen van die aansprakelijkheid.

5. Nadat de koper de betaling voor het kunstwerk heeft gedaan, zal Fraction binnen 5(vijf) werkdagen een afrekening maken van verkoopopbrengst en online galeriecommissie, en het per saldo aan de kunstenaar toekomende bedrag aan hem of haar overmaken via PayPal danwel bankoverschrijving.

6. De verkoopprijs inclusief omzetbelasting wordt door de kunstenaar vastgesteld in euro (€). Voor de koper zal een uiterste betalingstermijn van 5(vijf) werkdagen na verkoop gelden.

7. De commissie voor bemiddeling die aan Fraction toekomt bedraagt 22% van de onder 6 vastgestelde verkoopprijs inclusief omzetbelasting. De commissie wordt aan de kunstenaar in rekening gebracht. DIe 22% commissie betreft 20% provisie en 2% administratiekosten.

8. Fraction draagt zorg voor publiciteit alsook anderlei promotie.

9. De kunstenaar draagt zelf zorg voor transport, ophangen, danwel installatie van verkochte werken. Dan wanneer het kunstwerk wordt verkocht naar het buitenland en, ... of aan een omzetbelastingplichtige ondernemer zal Fraction ervoor zorgen dat de kunstenaar en de koper kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen bij de afdracht van omzetbelasting, waaronder verstrekking van btw id nummers en vervoersdocumenten.

10. Fraction mag afbeeldingen van het kunstwerk gebruiken voor promotie en publicatiedoeleinden, met verwijzing naar de kunstenaar.

11. Afwijkingen van de hiervóór opgenomen afspraken, gelden alléén wanneer die schriftelijk zijn overeengekomen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze Dienstverlenings overeenkomst voldoen. Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen :

Fraction Online

Borndiep 32

2904 RB ; Capelle aan den IJssel

Zuid - Holland

Nederland

eMail : contact@fractiononline.nl

Phone : 0031 (0)631966493