Sinds Isabel Allende gevoel voor humor ontwikkelde, kijkt Maarten Steenmeijer uit naar haar boeken

Maarten Steenmeijer had Isabel Allendes werk al weggezet als clichématig en voorspelbaar, maar toen bleek ze in haar memoires zomaar een gevoel voor ironie en zelfspot te bezitten. Dat belooft veel goeds voor haar beschouwing over het moederschap en feminisme.

Original source: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/sinds-isabel-allende-een-gevoel-voor-humor-ontwikkelde-kijk-ik-uit-naar-haar-boeken~b51bad83/

Een reactie plaatsen